วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557

Python แบบเบเบ (basic) "ตัวแปร"

เรื่องของตัวแปร Variables และก็ชนิดของตัวแปร ฮิตๆ ก็ต้อง string, int, float 
- การกำหนดตัวแปรแบบ float แบบไม่ได้ใส่ . ทศนิยม ให้ใส่ float( ) ด้วย เช่น myfloat = float(10) ก็จะเท่ากับ 10.0
- ตัวแปรแบบ string จะอยู่ใน single quote หรือ double quotes เช่น mystring  = ‘hello’ หรือ mystring = "hello"
- การกำหนดตัวแปร จะใส่ลงไปเป็นชุดเลยก็ได้ เช่น จะกำหนด a=3, b=4 ก็สามารถกำหนด a, b = 3, 4 ได้เลย

#กำหนดค่าให้ตัวแปร
mystring = "hello"
myfloat = 10.0
myint = 20

# testing code
if mystring == "hello":
    print "String: %s" % mystring 
# %s เอาไว้บอกตำแหน่งที่ตัวแปร mystring จะมาแสดงค่า โดย %s ไว้สำหรับค่าที่เป็น string

if isinstance(myfloat, float) and myfloat == 10.0:
    print "Float: %d" % myfloat

if isinstance(myint, int) or myint ==20 :
    print "Integer: %d" % myint
# %d เอาไว้บอกตำแหน่งที่ตัวแปรที่ค่าเป็นตัวเลขมาแสดง

( การ comment จะใช้ # )


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น