วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Palio Khao Yai

   ชื่นชมองุ่นที่ไร่คุณมาลี
 องุ่นน้อยคอยให้สอย
 แวะตลาดน้ำปากช่อง
 เสาหลัก(กิโล)แห่งตลาดน้ำปากช่อง
 มาปาลิโอ ยามเย็น
 
 
 

 มาโผล่ที่ Sheep Land ละ
 
 

Continue

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น